Buwan ng Nutrisyon 2010: "Sa pagkaing tama at sapat, wastong timbang ni baby ang katapat!"

Rate this item
(52 votes)

Muling ipagdiriwang ng bansa ang Nutrition Month ngayong Hulyo. Ang tema sa taong ito ay “Sa pagkaing tama at sapat, wastong timbang ni baby ang katapat!” upang bigyang diin ang kahalagahan ng complementary feeding bilang isang stratehiya upang maiwasan ang malnutrisyon sa sanggol at bata. Maraming mga sanggol na may edad anim na buwan pataas ay malnourished dahil:

 • hindi sapat ang dami at kalidad ng mga pagkain
 • maling pamamaraan sa pagpapakain sa bata, at
 • sa sakit at impeksyon

Ano ang complementary feeding at bakit ito mahalaga?

 • Ang complementary feeding ay ang pagbibigay ng ibang mga pagkain at likido sa mga sanggol simula sa kaniyang ika-anim na kumpletong buwan habang ipinagpapatuloy ang pagpapasuso.
 • Ang angkop na complementary feeding kasama ng patuloy na pagpapasuso ay nagtataguyod ng pinakamabuting paglaki at kalagayan ng mga
  bata at sanggol, at hinahadlangan nito ang pagiging bansot ng mga batang may edad 6 hangang 24 buwan.
 • Kahit na may patuloy na pagpapasuso, ang mga bata ay nagiging bansot kapag hindi sila makakatanggap ng sapat na dami at kalidad na complementary foods pagkaraan ng anim na buwan.
 • Ang pagiging malnourished sa unang dalawang taon ng buhay ay mayroong malaking epekto hindi lamang sa isang indibidwal kundi pati na rin sa buong bansa.

Ano ang angkop na pagpapakain sa batang nasa edad 6-24 na buwan?

 • Ipagpatuloy ang madalas na pagpapasuso ayon sa kagustuhan ng sanggol, sa araw at gabi.
 • Ibigay ang complementary foods kay baby pagtungtung niya ng anim na buwan.
 • Dagdagan ang dami ng pagkain habang lumalaki ang bata kasabay ng patuloy at madalas na pagpapasuso.
 • Damihan ang dalas ng pagpapakain habang lumalaki ang bata.
 • Unti-unting palaputin at iba-ibahin ang pagkain habang lumalaki ang bata. Ibagay ang diyeta sa pangangailangan at kakayahan ng sanggol.
 • Iba-ibahin ang mga pagkain upang mapabuti ang kalidad at nakukuhang sustansiya ─ pumili mula sa tatlong grupo ng pagkain: energy-giving (GO), body-building (GROW), and body regulating (GLOW) foods; at gumamit ng fortified foods.
 • Sanayin ang maayos at masayang pagpapakain –tulungan ang mga bata sa pagpapakain sa kaniling sarili; makipag-usap sa bata habang pinapakain sila nang matiyaga at dahan-dahan; huwag sapilitan.
 • Hikayatin silang kumain kapag nawalan ng gana at mag-alok ng mga paboritong pagkain. Maging malikhain at mag-eksperimento ng iba't-ibang kombinasyon ng pagkain.

 DAMI NG PAGKAING IBIBIGAY SA BATA,
6-24 buwan
 

Magsimula ng comple-mentary feeding sa edad 6 na buwan

Lugao na malapot at pagkaing nadurog ng mabuti

2 beses sa isang araw kasama ang madalas na pagpapasuso

2-3 kutsara (10ml) sa bawat kainan

7-8 na buwan

Minasang pagkain ng pamilya

3 beses sa isang araw kasama ang madalas na pagpapasuso

Unti unting damihan hangang sa 2/3 ng isang 250 ml na tasa bawa’t kainan

9-11 na buwan

Mga pagkaing tinadtad ng pino o minasa at mga pagkain na pwedeng hawakan ng sanggol

3 beses kasama ang 1 meryenda sa bawa’t pagitan at madalas na pagpapasuso

¾ ng isang 250 ml na tasa o mangkok sa bawa’t kainan

12-24 na buwan

Pagkain ng pamilya, tinadtad o minasa kung kinakailangan

3 beses kasama ang 2 meryenda sa bawa’t pagitan at madalas na pagpapasuso

Isang buong 250 ml na tasa o mangkok sa bawa’t kainan

ANG HALAGA NA IPINAHIWATIG AY KARAGDAGAN SA
MADALAS NA PAGPAPASUSO.

KAPAG ANG SANGGOL AY HINDI PINAPASUSO,
BIGYAN NG KARAGDAGANG 1-2 TASA NG GATAS BAWAT ARAW
AT 1-2 DAGDAG NA PAGKAIN BAWA’T ARAW.

Source: Infant and Young Child Counseling: An integrated course: Participants’ Manual.WHO.2007.
 • Ugaliin ang madalas at maayos na pagpapakain habang at pagkatapos ng pagkakasakit ─ sa panahon ng pagkakasakit, gawing mas madalas ang pagpapasuso para sa karagdaganag likido at matiyagang hikayatin ang bata na kumain. Pagkatapos ng pagkakasakit, magpasuso at magpakain ng mas madalas at mas marami.
 • Panatilihin ang kalinisan at ugaliin ang tamang paghahanda ng pagkain. Hugasan ng mabuti ang mga kamay bago at pagkatapos ng paghahanda ng pagkain at pagkatapos gumamit ng banyo. Itago ng maayos o ibigay agad ang pagkain matapos ang preparasyon. Gumamit ng malinis na kagamitan sa paghahanda at pagpapakain.

Ano ang maaaring gawin para itaguyod ang kaaya-ayang complementary feeding practices sa mga bata?

Bilang isang indibidwal 

 • Tumulong sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa pagdiriwang ng Nutrition Month at ang tema nito sa taong 2010 sa pamilya at mga kaibigan. 
 • Isapuso at sanayin kung kinakailangan ang mga rekomendasyon para sa angkop na mga gawi sa pagpapakain ng mga batang 6-24 buwan. 

Bilang isang grupo, organisasyon, o ahensiya

 • Tumulong sa pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa pagdiriwang ng Nutrition Month at ang tema nito sa taong 2010 sa katrabaho at kakilala. 
 • Lumahok at sumuporta sa paglunsad ng Nutrition Month sa Hulyo 1.
 • Sa flag ceremony ng unang Lunes ng Hulyo, pag-usapan ang tema ng Nutrition Month.
 • Magkabit ng streamers sa mga opisina, tindahan, istasyon at iba pang mga pampubli-kong lugar base sa iminumungkahing disenyo ng NNC. 
 • Magsponsor ng  
  • Mga artikulo o pahayag na tampok sa nutrisyon sa mga pangunahing pahayagan at tabloids, kabilang ang mga pahayagan sa paaralan o ahensiya.
  • Magpalabas ng mga mensahe tungkol sa wastong nutrisyon sa mga pahayagan, radyo at telebisyon.
  • Produksyon ng mga streamers na isasabit sa mga lugar na dinadayo ng mga tao tulad ng mga barangay center, simbahan, hintuan ng mga bus at pangunahing daan.
  • Imprenta ng t-shirts na ipamahagi sa mga tagasuporta ng Nutrition Month.
  • Pagdagdag ng mensahe sa mga patalastas, halimbawa, "Hulyo ay Buwan ng Nutrisyon"
  • Paglagay ng mga mensahe sa nutrisyon sa mga pakete ng produkto at sa mga sasakyan.
  • Media exposure ng Nutrition Month at iba pang mga pangunahing kaganapan sa Hulyo.
 • Pagplano at pagsasagawa ng 
  • Mga aktibidad o programa na  kaugnay sa NM gaya ng seminars, medical misyon, atbp.
  • Mga programa upang mapabuti ang nutritional status ng mga sanggol at maliliit na bata gaya ng medikal misyon, pagbabakuna, micronutrient supplementation, supplementary feeding, nutrition counseling para sa mga ina at mga tagapag-alaga
  • Mga espesyal na kaganapan tulad ng mga nutrition quiz shows, cooking, essay writing,  jingle making and poster making contests.
 • Magkaroon o gumawa ng mga masustansiya at murang karagdagang pagkain ng sanggol na abot-kaya lalo na ng mahihirap na pamilya.
 • Bigyan ang mga health at nutrition worker ng kasanayan na kinakailangan upang ipatupad ang mga patakaran at alituntunin sa pagpapakain ng sanggol at maliliit na bata.
 • Magtatag ng breastfeeding support groups na susuporta sa mga kapwa nanay sa tamang pagpapakain at pag-aalaga ng mga bata at sanggol.
 • Mag-ampon o suportahan ang isang barangay para sa mga proyektong pangnutrisyon.

 

Para sa karagdagang impormasyon o katanungan
mangyaring sumulat o tumawag sa
National Nutrition Council
Nutrition Information and Education Division
2332 Chino Roces Avenue Extension, Taguig City
Telefax Numbers 843 5838 o 843 5818
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  / This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Last modified on Wednesday, 07 September 2011 23:08
Login to post comments
You are here: Home Plans & Programs Nutrition Month Buwan ng Nutrisyon 2010: "Sa pagkaing tama at sapat, wastong timbang ni baby ang katapat!"