10 Nutritional Guidelines for Filipinos (Mga Gabay sa Wastong Nutrisyon Para sa Pilipino)

Rate this item
(59 votes)

English

The Nutritional Guidelines for Filipinos are primary recommendations to promote good health through proper nutrition.

11. Eat a variety of foods everyday. 66. Eat foods cooked in edible/cooking oil daily. 
22. Breastfeed infants exclusively from birth to 6 months, and then, give appropriate foods while continuing breastfeeding. 77. Consume milk, milk products or other calcium-rich foods such as small fish and dark green leafy vegetables everyday.
33. Maintain children’s normal growth through proper diet and monitor their growth regularly. 88. Use iodized salt, but avoid excessive intake of salty foods. 
44. Consume fish, lean meat, poultry or dried beans. 99. Eat clean and safe foods. 
55. Eat more vegetable, fruits and rootcrops. 1010. For a healthy lifestyle and good nutrition, exercise regularly, do not smoke, and avoid drinking alcoholic beverages.

Developed by the Technical Working Group on Nutritional Guidelines for Filipinos chaired by the Food and Nutrition Research Institute of the Department of Science and Technology (FNRI‐DOST).

For more information, write or call the NATIONAL NUTRITION COUNCIL, 2332 Chino Roces Ave. Ext., Taguig City. Tel. Nos. 843.5838; 843.5832; Fax No. 843.5818;Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Filipino

Ang mga Gabay sa Wastong Nutrisyon Para sa Pilipino ay mga pangunahing rekomendasyon upang maitaguyod ang mabuting kalusugan at wastong nutrisyon ng mga Pilipino.

31. Kumain ng iba’t ibang uri ng pagkain araw-araw.

 

66. Kumain araw-araw ng mga pagkaing niluto sa mantika o edible oil.
22. Pasusuhin ang sanggol ng gatas ng ina lamang mula pagkasilang hanggang 6 na buwan at saka bigyan ng mga angkop na pagkain habang pinapasuso pa. 77. Uminom ng gatas araw-araw at kumain ng mga produkto nito, mga pagkaing mayaman sa kalsiyum gaya ng maliliit na isda (tulad ng dilis) at madahong berdeng gulay.
33. Panatilihin ang tamang paglaki ng bata sa pamamagitan ng palagiang pagsubaybay sa kanyang timbang. 88. Gumamit ng iodized salt (asin na may yodo) subali’t iwasan ang masyadong maalat na pagkain.
44. Kumain ng isda, karne, manok, o tuyong butong-gulay. 99. Kumain ng malinis at ligtas na pagkain.
55. Kumain ng maraming gulay, prutas at lamang-ugat. 1010. Para sa malusog na pamumuhay at wastong nutrisyon, mag-ehersisyo nang palagian, huwag manigarilyo, at iwasan ang pag-inom ng alak.

Isinagawa ng Technical Working Group on Nutritional Guidelines for Filipinos sa pamumuno ng Food and Nutrition Research Institute ng Department of Science and Technology (FNRI-DOST).

Para sa karagdagang kaalaman, sumulat o tumawag sa National Nutrition Council, 2332 Chino Roces Ave. Ext., Taguig City. Tel. Nos. 843.5838; 843.5832; Fax No. 843.5818; Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Login to post comments
You are here: Home